Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij, van Niersman Projectontwikkeling B.V. te Voorschoten, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van (één van) onze diensten. In onderstaande privacyverklaring willen wij u uitleggen hoe we omgaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Verkrijgen van uw persoonsgegevens

Wij ontvangen uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld doordat u telefonisch, per e-mail of per post een informatie en/of offerteaanvraag bij ons doet en/of doordat u gebruik maakt van één van onze diensten.

Gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor (één van) onderstaande doelen:

  • Contact met u opnemen (telefonisch, per e-mail of per post)
  • Uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten
  • Afhandelen van betalingen

Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor wij uw gegevens verzamelen. Tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

  • Samenwerkingspartners
  • Onderaannemers
  • Bedrijven die wij inschakelen om in opdracht van ons diensten te verlenen
  • Derden, zoals de belastingdienst en toezichthouders of andere instanties, om zo te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Websites van derden

Onze privacyverklaring geldt niet voor websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop sites van derden omgaan met uw persoonsgegevens als bezoeker. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te raadplegen om informatie te verkrijgen over hun manier van persoonsgegevensverwerking.

Cookies

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van cookies door websites van derden.

Beveiligen van uw persoonsgegevens

Wij geven hoge prioriteit aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Er zijn passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering schriftelijk richten aan info@niersman.com. Wij kunnen u om een bewijs van uw identiteit vragen om er zeker van te kunnen zijn dat wij uw gegevens aan de juiste persoon verstrekken. Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Hierover zullen wij u informeren. Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen wij op onze website publiceren, daarom adviseren wij u om met regelmaat onze nieuwspagina te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 18 februari 2022.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over onze privacyverklaring of vragen over inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u via onderstaande gegevens contact met ons opnemen.
E-mail: info@niersman.com
Telefoon: (071) 56 01 350
Post: Veurseweg 79, 2251 AA Voorschoten